PERS JURNALISTIK
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEDIRI
Kantor Redaksi : Jl. Letjend Suprapto No. 58 Telp. (0354) 687876 Kediri

PROPOSAL
JOURNALISTMADING CHAMPIONSHIP IV

A.     PENDAHULUAN
Pers jurnalis sebagai salah satu organisasi intra sekolah merupakan wahana pengembangan kreativitas siswa. Didalamnya terdapat banyak sarana dan wadah khususnya bagi siswa MAN 3 Kediri dalam bidang kreativitas seni dan sastra.
Untuk itu kami segenap keluarga besar Pers Jurnalistik ingin berperan serta dalam mengembangkan kreativitas seni dan sastra siswa, dengan mengadakan lomba Mading antar kelas yakni “Journalist Mading Championship”. Kegiatan “JournalistMading Championship” kali ini kami mengambil tema“Impian dan Masa Depan”. Dengan tema ini kami berharap agar siswa dapat menentukan apa sajakah impian yang dimiliki, dan dengan impian tersebut terciptalah suatu upaya-upaya yang nantinya berguna untuk masa depanya.
Dengan ini kami berharap kreativitas siswa dibidang seni dan sastra mampu terwujudkan dan terasah. Namun, dalam hal ini pun tentu harus didukung dengan adanya kesiapan pendanaan demi tercapainya tujuan tersebut.
B.     DASAR PELAKSANAAN
1.    Al-Quran dan Al-Hadist
2.    Program Kerja Pers Jurnalistik
3.    Hasil Rapat Pengurus Harian Pers Jurnalistik
C.     MAKSUD DAN TUJUAN
1.    Mengembangkan kreativitas siswa-siswi MAN 3 Kediri
2.    Sebagai bahan wacana siswa-siswi MAN 3 Kediri
3.    Sebagai ajang siswa untuk menunjukan keberanian dan kreativitasnya
4.    Mempersiapkan generasi muda yang intelektual, berprestasi dan kreativ
5.  Menjalin silaturahmi antar siswa di MAN 3 Kediri
D.     WAKTU PELAKSANAAN
-       Technical Meeting
Waktu         :08.00 - selesai WIB
Hari             :Sabtu, 11 Juni 2011
-       Pengumpulan Mading
Waktu         : 15.00 - 16.00 WIB
Hari             :Sabtu, 02 Juli 2011
-       Penilaian dan Pameran Mading          
Waktu         : 07.30 - 15.00 WIB
Hari             : Ahad, 03 Juli 2011
*) Semua acara diadakan di Aula MAN KOTA KEDIRI 3 kecuali technical meeting dan seleksi lomba kepenyiaran yang diadakan di ruang radio Mandiga.
E.     SASARAN
1.    Seluruh keluarga besar MAN Kota Kediri 3
2.    Pelajar disekitar MAN Kota Kediri 3
3.    Masyarakat sekitar MAN Kota Kediri 3
4.    Para tamu yang hadir.

F.      BENTUK KEGIATAN PESERTA
a.    Lomba Mading Antar Kelas
Peserta adalah Perwakilan dari masing-masing kelas, yang telah ditunjuk atas kesepakatan bersama. Mengirimkan hasil karyanya untuk dilombakan, dan hasil karya peserta akan dipamerkan pada hari sekaligus untuk penjurian.
b.   Lomba Presenter
Peserta adalah perwakilan dari masing-masing kelas, yang telah ditunjuk atas kesepakatan bersama. Mengirimkan perwakilan 2 orang anggota kelasnya, untuk mengikuti penyeleksian.
c.    Lomba Cipta Baca Puisi
Peserta adalah perwakilan dari masing-masing kelas, yang telah ditunjuk atas kesepakatan bersama. Mengirimkan 1 orang anggota kelasnya, untuk mengikuti penyeleksian.
Puisi yang dilombakan harus original, belum pernah diciptakan oleh orang lain.
d.   Lomba Membuat Poster
Peserta adalah perwakilan dari masing-masing kelas, yang telah ditunjuk atas kesepakatan bersama. Mengirimkan 2 orang anggota kelasnya, untuk mengikuti penyeleksian.
Lomba Membuat Poster yakni setiap peserta akan menuangkan semua imajinasi dan inspirasinya yang dimiliki, yang akan dimunculkan dalam sebuah gambar atau lukisan.
e.    Lomba Photographi
Peserta adalah perwakilan dari masing-masing kelas, yang telah ditunjuk atas kesepakatan bersama. Mengirimkan perwakilan 1 orang anggota kelasnya, untuk mengikuti seleksi lomba.
Lomba Photographi yakni, setiap peserta memotret atau mengambil gambar yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang mempunyai makna lebih.
G.    PESERTA
1.      Kelas X-1                                                  12.   Kelas XI-IPS 1
2.      Kelas X-2                                                  13.   Kelas XI-IPS 2
3.      Kelas X-3                                                  14.   Kelas XI-IPS 3
4.      Kelas X-4                                                  15.   Kelas XI-IPS 4  
5.      Kelas X-5                                                  16.   Kelas XI-IPS 5
6.      Kelas X-6                                                  17.   Kelas XI-IPA 1
7.      Kelas X-7                                                  18.   Kelas XI-IPA 2
8.      Kelas X-8                                                  19.   Kelas XI-IPA 3
9.      Kelas X-9                                                  20.   Kelas XI-IPA 4
10.  Kelas X-10                                                21.   Kelas XI-IPA 5
11.  Kelas X-RMBI                                         22.   Kelas XI-AXELERASI
H.    SUSUNAN PELAKSANA
1.      Pelindung                          : Sja’roni, M.Pd.I ( Kepala MAN 3 Kediri )
 Drs. Agus Setiadi ( Waka Kesiswaan )
2.      Pembina                            : Nur Laili Sa’adah, S.Pd
3.      Pembimbing                      : Agustin Wilujeng,S.Kom
4.      Penangjung Jawab                        : Zaky Achmad Jazuli ( Ketua Pers Jurnalistik )
5.      Kepanitiaan                       :
1.      Ketua Panitia              : M. Arifudin                                       XI-IPS 2
2.      Sekretaris        I           : Achmad Yusuf Nur Aziz                  XI-IPS 2
3.      Sekretaris        II         : Desta Kurnia Sari                              XI-IPS 2
4.      Bendahara       I           : Miftahul Janah                                  XI-IPA 3
5.      Bendahara       II         :Ahmad Hanif Bahri                           XI-IPA3
6.      Sie. Giat                      : Co. Ahmad Hasby A.                       XI-IPA 5
-          Desta Kurnia Dewi                  XI-IPS 4
-          Fitri Ahsinia F                          XI-IPS 2
-          Arina Nur Rohmatika              XI-IPA 5
-          Ulfi Suwandari                        XI-IPA 1
7.      Sie. Sekretariatan        : Co. M. Irfan Efendi                          XI-IPA 4
-          Dwi Yuli Nurma A                  XI-IPA 3
-          Alif Nur Hasanah                     XI-IPA 1
-          Nayli Fadillah                          XI-IPA 1
-          Diah Lilis Laila                        XI-IPA 3
-          Retno Sari                                XI-IPA 5
8.      Sie. Konsumsi             : Co. Lisna Andriani                           XI-IPA 4
-          Isnaini Choirunnisak                XI-IPS 1
-          Reni Prasetya                           XI-IPS 1
-          Khoirul Umma                         XI-IPA 5
9.      Sie. Dekdok                : Co. Zulfa Rahmawati                       XI-IPA 3
-          Umi Munfaridah                      XI-IPS 1
-          Ermita Nur Azizah                   XI-IPS 2
-          Krisna Winata Putra                 XI-IPA 5
-          Siti Zulaikah                             XI-IPS 4
-          Riris Nurhilyatuz Z.                 XI-IPA 3
10.  Sie. Perlengkapan        : Co. Afiem Rohman Hakim               XI-IPS 2
-          Prayoga Indra P.                      XI-IPA 3
-          M. Heris Setiawan                   XI-IPS 3
-          M. Fikri Alan                           XI-IPA 1
-          Zeni Ma’arif                             XI-IPA 4
-          Robiatul Adawiyah                  XI-IPA 2
11.  Sie. Humas                  : Co. Fanny Husna Ar-Rosyidah        XI-IPA 4
-          Maratus Sholichah                   XI-IPA 2
-          Binti Muroyyanatul‘A             XI-IPS 1
-          Melly Wijaya                            XI-IPA 1
-          Khoirun Ninggar                      XI-IPA 1
12.  Sie. Aman                   : Co. M. Saikul Amin                          XI-IPS 3

13.  Sie. Kreatif                  : Co. Nasihul Ibat                                XI-IPS 3
-          Usfatun Khatimah                   XI-IPS 2
-          Ria Novita Sari                                    XI-IPA 2
-          Lely Nur Azizah                      XI-IPA 3
-          M. Pandu Agung S.                 XI-IPS 2
14.  Pendamping Kelas      :
1.      Kelas X-1                          : Nurul Mahmudah                  XI-IPA 5
2.      Kelas X-2                          : Rosalina Indah NL               XI-IPA 1
3.      Kelas X-3                          : Nurul Mardiani                     XI-IPA 4
4.      Kelas X-4                          : Latifah Yunika S                  XI-IPS 1
5.      Kelas X-5                          : Ludfi Zahrotun N                 XI-IPS 4
6.      Kelas X-6                          : Latifah Yunika S                  XI-IPS 1
7.      Kelas X-7                          : Efrida Lailatul F                   XI-IPA 2
8.      Kelas X-8                          : Siti Mungalimah                    XI-IPA 5
9.      Kelas X-9                          : Ulfa Durotun N                    XI-IPA 4
10.  Kelas X-10                        : Isti Qomatul  M                     XI-IPS 1
11.  Kelas X-RMBI                 : Siti Mungalimah                    XI-IPA 5
12.  Kelas XI-IPS 1                 : Sri Wahyuni                          XI-IPA 4
13.  Kelas XI-IPS 2                 :Rahmania Firda                      XI-IPA 1
14.  Kelas XI-IPS 3                 : Isti Qomatul M                     XI-IPS 1
15.  Kelas XI-IPS 4                 : Ulfa Durotun N                    XI-IPA 4
16.  Kelas XI-IPS 5                 : M. Pandu Agung S               XI-IPS 2
17.  Kelas XI-IPA 1                 : Zinti Munazzah                     XI-IPS 1
18.  Kelas XI-IPA 2                 : M. Pandu Agung S               XI-IPS 2
19.  Kelas XI-IPA 3                 : Zahrotun Nabhan                  XI-IPS 3
20.  Kelas XI-IPA 4                 : Ririn Rohmatul                     XI-IPS 3
21.  Kelas XI-IPA 5                 : Ludfi Zahrotun N                 XI-IPS 4
22.  Kelas XI-AXELERASI   : Zinti Munazah                       XI-IPS 1


I.       JADWAL KEGIATAN
1.    Rabu, 29 Juni 2011
Waktu
Acara
Tempat
Penanggung jawab
08.30 - Selesai
Seleksi Lomba Cipta Baca Puisi
Aula
Desta Kurnia.D + Fitri A.
2.    Kamis, 30 Juni 2011
Waktu
Acara
Tempat
Penanggung Jawab
08.30 - Selesai
Seleksi Lomba Presnter
Radio
Dewi Oktavia + Umi H.
3.    Sabtu,2 Juli 2011
Waktu
Acara
Tempat
Penanggung Jawab
15.00 – 16.00 
Pengumpulan(Check in) Mading 3D
Aula
Ahamd Hasby A.
4.    Minggu,3 Juli 2011
Acara
Tempat
Penanggung Jawab
07.30 - 07.50
Sambutan
Depan Aula
Semua Panitia
07.50 - 08.00
Pemotongan Pita + Peninjauan Mading
Aula
Semua Panitia
08.05 - 08.25
Dance
Aula
Ulfi Suwandari + Fitri A.
08.30 - 10.10
Lomba Poster + Final Lomba Cipta Baca Puisi
Lapangan Tengah + Aula
Ahmad Hasby A. + Siti Umi H. + Desta Kurnia D. + Fitri A.
10.15 - 11.15
Final Lomba Presenter + Lomba Photograpy
Aula
Dewi Oktavia + Siti Umi H.
11.15 - 11.30
Yel - Yel
Aula
Nasihul Ibat + Ulfi Suwandari
11.30 - 12.00
Istirahat
MAN 3 Kediri
Semua Panitia
12.05 - 13.00
Yel – Yel
Aula
Nasihul Ibat + Ulfi Suwandari
13.00 - 13.30
Hiburan
Aula
Ahmad Hasby A.
13.30 - 14.00
Pengumuman
Aula
Nasihul Ibat + Ulfi Suwandari
14.00 - 14.30
Dance
Aula
Fitri A. + Ulfi Suwandari
14.30 - 15.00
Chek Out
Aula
Fitri A.

0 komentar:

Posting Komentar

 
;